W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
X/70/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia