W sprawie:
przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
X/69/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od d nia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wojewodztwa Lubuskiego