W sprawie:
zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicahc z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inaksa oraz wynaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagr

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
X/65/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wpjeówdztwa Lubuskiego