W sprawie:
zmiany uchwały Nr LV/431/2018 rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru organizacyjno -prawnej formy prowadzenia usług w zakresie komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Słubice

Data uchwały:
2019-05-30

Numer uchwały:
X/63/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia