w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości stanowiącej zasób Gminy Słubice, przeznaczonej do oddania w dzierżawę na okres do 3 lat