w sprawie w sprawie przygotowania oraz przeprowadzenia ćwiczenia obronnego, Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, Obrony Cywilnej pk. „Gmina Słubice 2019”