W sprawie:
przyjęcia Słubicko-Frankfurckiego Planu Dzxałania na lata 2020-2030

Data uchwały:
2019-05-09

Numer uchwały:
IX/62/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia