Porządek Wspólnej Sesji Rad Miejskich Słubic i Frankfurtu nad Odrą

zwołanej na dzień 9 maja 2019 r. godz.15:00

 w Collegium Polonicum w Słubicach  

 

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum    

2.    Protokół z ostatniej wspólnej sesji

3.    Polska 15 lat w UE (film)

4.    Sprawozdanie z realizacji Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania 2014-2020

5.    Projekt uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie:

a.    przyjęcia do realizacji Słubicko-Frankfurckiego Planu Działania na lata  2020-2030

-omówienie tematu

- opinia Wspólnej Komisji ds. Integracji Europejskiej

- opinia Komisji Socjalnej

- opinia Komisji Rozwoju Gospodarczego

- dyskusja plenarna

- głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały

 

Zamkniecie posiedzenia