W sprawie:
przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów istniejącego cmentarza komunalnego w Słubicach oraz jego poszerzenia wraz z terenami przylegającymi

Data uchwały:
2019-04-25

Numer uchwały:
VIII/59/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia