Ogłoszenie w BZP nr 537060-N-2019 z dnia 2019-04-12 r.