Ogłoszenie w BZP nr 535540-N-2019 z dnia 2019-04-09 r.