W sprawie:
przyjęcia "Progarmu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Słubice na rok 2019".

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VII/53/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego