W sprawie:
określenia wymiaru bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki zapewnionego uxzniom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego p

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VII/52/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Od 1 września i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Wojeówdztwa Lubuskiego