W sprawie:
ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pracującychc z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego,

Data uchwały:
2019-03-28

Numer uchwały:
VII/51/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Od 1 września 2019 r, i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego