w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach