w sprawie likwidacji kart przydziału do formacji obrony cywilnej