w sprawie powołania komisji konkursowej w celu wyłonienia kandydata na dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 w Słubicach