w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz w wieku emerytalnym