W sprawie:
ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego oraz przyjęcia wartości jednego punktu w złotych dla pracowników Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/225/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia