W sprawie:
uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice -sołectwa Nowe Biskupice

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
V/36/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Wopjeówdztwa Lubuskiego