W sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w graniach obrębu Rybocice, gmina Słubice

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
V/30/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiegto