W sprawie:
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązująceego na terenie Gminy Słubice

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
V/29/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskjego