W sprawie:
przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojeówdzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w Słuzbie oraz na rekompensatę pieniężną za czas słuzby ponadnormatywnej dla poli

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
V/28/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia