W sprawie:
planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofiansowaniem prowadzonych przez uczelnie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie

Data uchwały:
2019-02-28

Numer uchwały:
V/27/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia