W sprawie:
woli przystąpienia Gminy Słubice do drugiej fazy projektu p.n. : „EGTC – Expertising Governance for Transfrontier Conurbations” (EGTC - Dobre rządzenie w aglomeracjach transgranicznych). w ramach Programu Operacyjnego Urbact II

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/222/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia