W sprawie:
wyrażenia woli przystąpienia do realizacji przedsięwzięcia odbudowy wieży Kleista w Słubicach oraz domu Bolfrasa we Frankfurcie n/O

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/221/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia