w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 207/2018 Burmistrza Słubic z dnia 9 lipca 2018 r.