w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 18/2018 Burmistrza Słubic z dnia 30 listopada 2018 r.