Porządek V Sesji Rady Miejskiej w Słubicach

zwołanej na dzień 28 lutego 2019 r., godz. 13:00

w Urzędzie Miejskim w Słubicach, przy ul. Akademickiej 1

sala konferencyjna I piętro, pok. 104 

 

WOP.0002.2.2019.MK

 

  1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

 

2.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym oraz przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.  

 

3.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

  1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

 

a)    ­wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu - DRUK nr 24,

b)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu, na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów najmu - DRUK nr 25,

c)    stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 2 im. Marka Kotańskiego w Słubicach- DRUK nr 26,

d)    stwierdzenia zakończenia działalności Gimnazjum nr 1 im. hm. Zygmunta Imbierowicza w Słubicach - DRUK nr 27,

e)    planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, specjalności i form kształcenia nauczycieli objętych dofinansowaniem prowadzonych przez uczelnie oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez uczelnie -DRUK nr 28,

f)     przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach -DRUK nr 29,

g)    regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków obowiązującego na terenie Gminy Słubice –DRUK nr 30,

h)    miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla powiększenia terenu inwestycyjnego o obszar leżący w granicach obrębu Rybocice, gmina Słubice –DRUK nr 31,

i)     uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Świecko –DRUK nr 32,

j)      uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Stare Biskupice –DRUK nr 33,

k)    uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Rybocice –DRUK nr 34,

l)      uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Pławidło -DRUK nr 35,

m)  uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Nowy Lubusz –DRUK nr 36,

n)    uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Nowe Biskupice –DRUK nr 37,

o)    uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Lisów –DRUK nr 38,

p)    uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Kunowice –DRUK nr 39,

q)    uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Kunice –DRUK nr 40,

r)     uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice – sołectwa Golice –DRUK nr 41,

s)    uchwalenia statutu jednostki pomocniczej gminy Słubice –sołectwa Drzecin –DRUK nr 42.

 

 

5.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach.

 

6.    Wolne wnioski i informacje.

 

  1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

8.    Zamknięcie V Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.