W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Transportowej i K-S SSE w Słubicach

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/219/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego