w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 324/2016 Burmistrza Słubic z dnia 24 października 2016 r. w sprawie powołania Zespołu ds. Rewitalizacji zmienionego Zarządzeniem Nr 54/2017 Burmistrza Słubic z dnia 7 marca 2017 r. oraz Zarządzeniem Nr 66/2018 Burmistrza Słubic z dnia 2 marca 2018 r.