zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu za najem lokali użytkowych,pomieszczeń, garaży, komórek, magazynów będących własnością Gminy Słubice administrowanych przez Zakład Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach