W sprawie:
nadania nazwy osiedla mieszkaniowego, gmina Słubice

Data uchwały:
2019-01-31

Numer uchwały:
IV/22/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Liubuskiego