W sprawie:
zmiany uchwały Nr LVII/455/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 paździenika 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek zlokalizowanych w Świecku, gmina Słubice oraz dla części dz

Data uchwały:
2019-01-31

Numer uchwały:
IV/21/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia