W sprawie:
zmiany Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach

Data uchwały:
2019-01-31

Numer uchwały:
IV/18/2019

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego