W sprawie:
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu osiedla „Transportowa”, Gmina Słubice

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/217/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
po upływie 30 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego