W sprawie:
wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżaw na nieruchomości gminne

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/216/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia