W sprawie:
uchwała budżetowa gminy Słubice na rok 2019

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III/15/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem 1 stycznia 2019 i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego