W sprawie:
powołania wspólnej Komisji Integracji Eurpoejskiej Rad Miejskich w Słubicach i Frankfurcie n/O

Data uchwały:
2018-12-28

Numer uchwały:
III/14/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia