W sprawie:
przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2019 rok

Data uchwały:
2018-12-20

Numer uchwały:
III/13/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia