w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań z zakresu świadczeń z funduszu alimentacyjnego , podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych oraz prowadzenia postępowania w tych sprawach