w sprawie przekazania sprzętu pożarniczego, stanowiącego własność Gminy Słubice