w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jako organu opiniodawczego ds. gospodarki zasobami lokalowymi na terenie gminy Słubice