W sprawie:
podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Data uchwały:
2018-12-13

Numer uchwały:
II/10/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Od 1 stycznia 2019 r. nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego