W sprawie:
zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finasowej gminy Słubice

Data uchwały:
2018-12-13

Numer uchwały:
II/8/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia