W sprawie:
zmiany uchwały Nr LVII/450/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 12 października 2018 r, w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Słubice

Data uchwały:
2018-12-13

Numer uchwały:
II/6/2018

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego