Ogłoszenie w BZP nr 662847-N-2018 z dnia 2018-12-18 r.