W sprawie:
udzielenia bonifikaty od ceny lokalu mieszkalnego i od pierwszej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu

Data uchwały:
2008-08-27

Numer uchwały:
XXIV/207/08

Podjęta przez:


Uchwała wchodzi w życie:
Z dniem podjęcia