w sprawie wyrażenia zgody na zniesienie odrębnej własności lokalu, przeznaczenie do odpłatnego zbycia pomieszczenia mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w formie bezprzetargowej na rzecz najemcy oraz na zniesienie współwłasności nieruchomości poprzez ustanowienie odrębnej własności lokalu