w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach do prowadzenia postępowań w sprawach o świadczenia dobry start w zakresie wynikającym z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r . w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „ Dobry start”